Advertising, branding en content

Rijkswaterstaat

Digital Delta: magazine, animatie, website en inspiratiefilm

Nederlanders zijn van oudsher meesters in de kunst van het waterbeheer. Allerlei partijen verzamelen data, denken modellen en algoritmen uit en ontwikkelen tools en toepassingen. Veel van deze informatie is ook van waarde voor andere partijen. Digital Delta maakt het voor deze partijen makkelijker om data te delen. Hoe leg je dat uit en hoe breng je de menselijke element over het voetlicht? En dat via verschillende kanalen?