Advertising, branding en content

Scrum Academy

Zet je wereld in beweging

Veel organisaties willen agile werken. Maar een standaard scrum werkmethode bestaat niet. Scrum Academy traint en coacht medewerkers van organisaties in wat voor hun specifieke situatie het beste werkt. Aan ons vroeg Scrum Academy een online campagne te ontwikkelen die a) eigenwijzer van toon is dan hoe er doorgaans in hun markt wordt gecommuniceerd en b) meer cursisten naar hun diverse trainingen trekt. Wij bedachten het thema Zet je wereld in beweging en produceerden twee webvideo’s, advertenties en content. Zowel a) als b) werden hiermee succesvol ingevuld.