Waanzinnig is waanzinnig

KBF

Dit nationale probleem pakken we samen aan

KBF is een nieuw landelijk platform dat wil voorzien in kennis rondom bodemdaling- en funderingsproblemen. Daarnaast is het KBF een netwerkclub die erop gericht is om diverse doelgroepen en stakeholders aan elkaar te verbinden om dit nationale probleem gezamenlijk aan te pakken. Wij deden een doelgroepenonderzoek en schreven een uitgebreid strategisch advies waar vervolgens een eigentijdse huisstijl en een digitaal platform met een kennisbank uit zijn ontstaan. Een complexe opgave die met de juiste UX aanpak en samen met designer Geeske Wiarda en internetbureau Slik, beide uit Rotterdam is ontwikkeld.

Ook zo’n effectieve branding of website? Bel of mail Jeroen